Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 18h, ngày 29/3/2020 – Chủ tế Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 29/3/2020 – Chủ tế Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Truyền hình Công Giáo  – Conggiao24h.net

Truyền hình Công Giáo, Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ Online, Trực tuyến Thánh Lễ. Trực tiếp sự kiện Công giáo, Tin tức Công Giáo mới nhất 24h

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 29/3/2020 - Chủ tế Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 18h, ngày 29/3/2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Thánh lễ do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên Chủ tế

<