Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 19h30

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 19h30, ngày 19-4-2020 tại nhà nguyện TGM Thái Bình

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại Vatican

<