Lịch Công giáo năm 2020

Thánh Lễ CN I MV A
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 8h00 01/12/2019