Trực tiếp: Thánh lễ 6h30 chiều thứ Hai ngày 30/3/2020 tại nhà thờ chính tòa Hà NộiTrực tiếp: Thánh lễ 6h30 chiều thứ Hai ngày 30/3/2020

<