Trực tiếp lễ chiều 3-4-2020 – Lễ tiếng Bahnar

Trực tiếp Thánh lễ chiều ngày 3-4-2020 | Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa giáo phận Kontum.

<