Trực tiếp: Thánh lễ thứ Năm ngày 26/3/2020

Video 1 Trực tiếp: Thánh lễ đúng giờ hàng ngày

 

Video2: Xem lại Thánh Lễ  – THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020

<