Thánh lễ Chúa Nhật VI TN A – 16/2/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật VI thường niên năm A – vào lúc 8h00, ngày 16/02/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

<