Thánh Lễ Chúa Nhật – LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, 24/11/2019 – Dành cho những người không thể đến Nhà Thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật – LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, 24/11/2019 – Dành cho những người không thể đến Nhà Thờ.

<