Thánh lễ Chúa Nhật 29/3/2020 – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM A cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

<