Lịch Công giáo năm 2020

Thánh Lễ Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên 22/9/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ