Thánh Lễ Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh 8h00, 05/01/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Lịch Công giáo năm 2020