Thánh Lễ

Nhà thờ chính tòa Hà Nộivideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 | Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào lúc 5h30 https://www.youtube.com/watch?v=njwuQ1dpFts
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020

Thánh Lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020...
Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Thánh lễ 2-4-2020 – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế (18h30)

Truyền hình Công Giáo hàng ngày  - Conggiao24h.net https://www.youtube.com/watch?v=TQrokcBvrZA& Trực tuyến Thánh lễ ngày 2-4-2020 lúc 18h30 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội Tôi Hằng Hữu...
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh lễ 2-4-2020 (5h30)

Truyền hình Công Giáo hàng ngày  - Conggiao24h.net Truyền hình Công Giáo, Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ Online, Trực tuyến Thánh Lễ. Trực tiếp...
Chúa Giêsuvideo

Trực tiếp Thánh lễ 1-4-2020

https://www.youtube.com/watch?v=DtzfYBS8EW4  
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 1-4-2020

Thánh Lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020...
Trực tiếp Thánh lễ thứ ba vào lúc 18h30, ngày 31/3/2020 - Nhà thờ Chính Tòa Hà Nộivideo

Trực tiếp Thánh lễ 18h30 thứ ba ngày 31/3/2020 – Nhà thờ Chính Tòa...

Trực tiếp Thánh lễ thứ ba vào lúc 18h30, ngày 31/3/2020 - tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội https://www.youtube.com/watch?v=suwNUFhhbjA
Thánh lễ thứ Năm ngày 26/3/2020video

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Ba ngày 31/3/2020

Thánh Lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020...
Trực tiếp: Thánh lễ 6h30 chiều thứ Hai ngày 30/3/2020video

Trực tiếp: Thánh lễ 6h30 chiều thứ Hai ngày 30/3/2020

Trực tiếp: Thánh lễ 6h30 chiều thứ Hai ngày 30/3/2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A
Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 30/3/2020video

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 30/3/2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai vào lúc 5h30, ngày 30/3/2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội https://www.youtube.com/watch?v=qTO78Kgf8hA
Cha Giuse Cao Gia Anvideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật – Lm. Giuse Cao Gia An

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật 29/3/2020 - Chủ tế Linh mục Giuse Cao Gia An vào lúc 21h Truyền hình Công Giáo - Công...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem