Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 28-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 28-4-2020 - Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=eA6n2z44_eU https://www.youtube.com/watch?v=ZXzhN9oEr2s https://www.youtube.com/watch?v=jxRD5WKVyLc Bánh ban sự sống cho thế giới (28.4.2020...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-4-2020. Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh  https://www.youtube.com/watch?v=8E1kmUlmk_E https://www.youtube.com/watch?v=tu02_lKZYSM Lương thực thường tồn (27.4.2020 – Thứ Hai Tuần...
Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020video

Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ tại La Vang ngày 26-4-2020, Thánh lễ được cử hành vào lúc 8h sáng do Đức TGM TGP Huế -...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-4-2020 - Thánh lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A. Trực tiếp Thánh lễ Hằng Ngày,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020, Thánh lễ trực tuyến vào lúc 5h30, 18h30, 19h30 Thánh lễ: 19h30  https://www.youtube.com/watch?v=_ZCmJnRkOQg Thánh lễ: 18h30 https://www.youtube.com/watch?v=NhCONh1rG7A Thánh lễ: 5h30 https://www.youtube.com/watch?v=J3d0pFM2RAA Loan báo...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-4-2020 (18h30)

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-4-2020 - Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh lúc 18h30 https://www.youtube.com/watch?v=dBtzq-D000Y Ăn bao nhiêu tùy ý (24.4.2020 – Thứ Sáu Tuần...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2020, Thánh lễ Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh (5h30, 18h30, 19h30) https://www.youtube.com/watch?v=Qwlt0Hu6qls https://www.youtube.com/watch?v=7rRvWJIPMQk https://www.youtube.com/watch?v=feSCeO0F1rk Đấng từ trên cao mà đến (23.4.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020 -Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh. Trực tuyến Thánh lễ hôm nay https://www.youtube.com/watch?v=hLBAeOk1mB0 Thiên Chúa yêu thế gian (22.4.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-4-2020. Thánh lễ vào lúc 5h30 sáng https://www.youtube.com/watch?v=F8qik6jRHkE Được sinh ra từ trên (20.4.2020 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh) Lời...
chính tòa thái bìnhvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 19h30

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 19h30, ngày 19-4-2020 tại nhà nguyện TGM Thái...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 18h00

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 18h00, ngày 19-4-2020 tại nhà nguyện TGM Bùi...
Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng trong thánh lễ Khánh thành TTMV - Quan thầy giáo phận Hải Phòngvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 19-4-2020

Thánh Lễ trực tuyến - ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚA NHẬT tuần 2 PHỤC SINH 2020 | Thánh Lễ Chúa Nhật...

Tin/ bài mới đăng