Giáo phận Vinh trực tuyến Thánh Lễ

Giáo phận Vinh trực tuyến Thánh Lễ

Thánh Lễ Trực Tuyến: 19h15, Thứ SÁu Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Giáo Phận Vinh