Giáo phận Quy Nhơn trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Quy Nhơn trực tiếp Thánh Lễ – Truyền hình trực tuyến sự kiện tại giáo phận Quy Nhơn

Thánh lễ chiều Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh, năm 2020- Giáo phận Qui Nhơn