Giáo phận Quy Nhơn trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Quy Nhơn trực tiếp Thánh Lễ – Truyền hình trực tuyến sự kiện tại giáo phận Quy Nhơn

Ngày 25-12-2021: 17h30

Ngày Thường GHCGVN

Chúa Nhật

<