Giáo phận Phú Cường trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Phú Cường trực tiếp Thánh lễ. Giáo phận Phú Cường lễ trực tuyến hôm nay 24-6-2022 lúc 11h00

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<