Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trực tiếp Thánh lễ hôm nay lúc 19h00, ngày 16/4/2022

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<