Giáo phận Kon tum trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Kon tum trực tiếp Thánh Lễ – Truyền hình trực tiếp sự kiện tại giáo phận Kontum

Thánh lễ trực tuyến – Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-4-2020

<