Giáo phận Kon tum trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Kon tum trực tiếp Thánh Lễ – Truyền hình trực tiếp sự kiện tại giáo phận Kontum

Thánh lễ trực tuyến lúc: 5h30, ngày 13/4/2022

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<