Giáo phận Hưng Hóa trực tiếp Thánh lễ

Lịch Công Giáo Năm 2021

Giáo phận Hưng Hóa trực tiếp Thánh lễ – Trực tiếp sự kiện tại giáo phận Hưng Hóa

Trực tuyến chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót | 15g00 Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh