Giáo phận Hải Phòng trực tiếp Thánh Lễ

Lịch Công Giáo Năm 2021


TRỰC TIẾP
TRỰC TUYẾN: 18G00 THÁNH LỄ PHỤC SINH