Giáo phận Bùi Chu trực tiếp Thánh Lễ

Trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Bùi Chu trực tiếp Thánh Lễ – Truyền hình trực tiếp sự kiện tại giáo phận Bùi Chu, giáo phận Bùi Chu 2020

Thánh lễ lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy 25- 4-2020 tại nhà nguyện TGM Bùi Chu