Thánh Lễ Tuyên Khấn Trong Thể – Đan Viện Cát Minh Phú Cường

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể Đan Viện Cát Minh Phú Cường – Vào lúc 9h – Ngày 20.03.2019 – Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế.

<