Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội lúc 09h30 ngày 01/04/2021.Thánh lễ truyền dầu ngày 1-4-2021

<