Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Đà Nẵng 18.01.2018Truyen chuc giao phan da nang

<