Lịch Công giáo năm 2020

Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Đà Nẵng 18.01.2018