Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Nha Trang vào lúc 6h sáng ngày 27-11-2020Thánh lễ truyền chức Phó Tế Nha Trang 27-11-2020

<