Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường ngày 7.5.2018Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường ngày 7.5.2018

<