Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Mỹ Tho 2021. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự. Tại nhà thờ Chánh Toà GP Mỹ Tho
Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Mỹ Tho 2021

<