Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020