Thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Thanh Hóa 2020. Thánh lễ Do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự Tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa. Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2020
Thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2020
<