Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ và phong chức Linh mục cho 9 thầy Phó tế thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội:
1. Phêrô NGUYỄN VĂN CAO, sinh năm 1990, Giáo họ Tân Độ, Giáo xứ Xuy Xá.
2. Giuse PHẠM QUANG ĐĂNG, sinh năm 1984, Giáo họ Vĩnh Dự, Giáo xứ Vĩnh Đà.
3. Giuse VƯƠNG VĂN ĐỦ, sinh năm 1984, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.
4. Giuse TRẦN MẠNH HIỆP, sinh năm 1983, Giáo họ Trại Hương, Giáo xứ Xuân Bảng.
5. Phêrô PHẠM VĂN HÙNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Vạn Điểm.
6. Antôn Giuse PHẠM VĂN HƯNG, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.
7. Micae NGUYỄN HOÀNG NAM, sinh năm 1988, Giáo họ Cao Dương, Giáo xứ An Tập.
8. Giuse PHẠM VĂN THẾ, sinh năm 1983, Giáo họ Hoà Mục, Giáo xứ Đạo Truyền.
9. Giuse TRẦN NGỌC VÀNG, sinh năm 1985, Giáo họ Thát Đông, Giáo xứ Bảo Long.Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020

<