Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Nha Trang 4-7-2020

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Nha Trang 4-7-2020. Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục giáo phận Nha Trang vào lúc 09h00, ngày 04.07.2020 tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Nha Trang 4-7-2020