Thánh lễ truyền chức linh mục Mỹ Tho 1-10-2020

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Mỹ Tho vào lúc 5h30 sáng ngày 1-10-2020. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Mỹ Tho chủ sự tại Trung Tâm Mục Vụ GP Mỹ Tho.

Thánh lễ truyền chức linh mục Mỹ Tho 1-10-2020

<