Thánh Lễ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC , GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2017

Đài Phát Thanh Vatican

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ chủ sự thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 18 Thầy Phó Tế Giáo Phận và 8 Thầy Thuộc ( 4 Đan sĩ Đan Viện Biển Đức Thiên Bình – 3 Thầy Dòng Đức Mẹ Đồng Công – 1 Thầy Tu Viện Thánh Gia )vào lúc 08h30′ tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc . Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn khôn ngoan và sức mạnh cho các Tiến chức trên bước đường Mục tử sắp tới .
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=n8uYHsILbPM?ecver=1]