Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Long Xuyên 2019

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Long Xuyên