Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Cần Thơ 26/6/2019

<