8g30 ngày 8 tháng 7 năm 2017, tại thánh đường Ba Chuông (Phú Nhuận, Sài Gòn), Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột – đã trao tác vụ
cho 14 anh em Dòng Đa Minh Việt Nam.Thánh Lễ truyền chức Linh Mục Dòng Đaminh Việt nam 2017

<