Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 20h00, 26.02.2020
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài GònThánh lễ Thứ Tư Lễ Tro

<