Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương

<