Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

Lịch Công Giáo Năm 2021

Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương