Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

Trực tiếp Thánh Lễ

Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương