Thánh lễ Tẫn liệm Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

Đài Phát Thanh Vatican

Thánh lễ Tẫn liệm Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa
vào lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017
tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

mot so hinh anh

//embedr.flickr.com/assets/client-code.js