Thánh lễ tạ ơn và công bố thành lập giáo xứ Lai Châu 30-9-2020

Thánh lễ tạ ơn và công bố thành lập giáo xứ Lai Châu

Vào lúc 09h30, ngày 30.09.2020, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa cử hành thánh lễ tạ ơn và công bố thành lập giáo xứ Lai Châu.

<