Thánh lễ Tạ Ơn – Kết thúc Sứ vụ Mục tử của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương tại Giáo phận Đà Lạt

Thánh lễ được diễn ra vào lúc 09h30 ngày 24-09-2019, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Antôn Vũ Huy Chương có Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; các linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt.

xem thêm: Chân Dung Các Giám Mục Đương Nhiệm Các Giáo Phận Tại Việt Nam

<