THÁNH LỄ MỪNG 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI 1670 – 19/02-2020Thánh lễ mừng 350 năm thành lập dòng MTG Hà Nội

<