Thánh Lễ Khai Giảng Học Viện Mục Vụ 2018 – 2019

Trực tuyến: Thánh lễ khai giảng năm Học viện Mục vụ 2018 – 2019 Lúc 18g30 ngày 18 tháng 09 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Nguồn: WGPSG

<