Thánh lễ đại triều mừng kỷ niệm 120 năm Công Đồng Bắc Kỳ

<