Thánh lễ Chúa Nhật ngày 4-10-2020 – Chúa Nhật 27 TN

Thánh Lễ Chúa Nhật 27 Quanh Năm 4/10/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ. Thánh lễ Chúa Nhật

<