Thánh lễ Chúa Nhật ngày 19-7-2020

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 19-7-2020. Thánh Lễ Chúa Nhật 16 Quanh Năm 19/7/2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ.

<