Thánh lễ CHÚA LÊN TRỜI được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 10h00 ngày 13 tháng 5 năm 2021.
Thánh lễ  CHÚA LÊN TRỜI

<