Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam trao Pallium cho Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội, vào lúc 10h00, thứ Ba, ngày 06 tháng 8 năm 2019.

<