Thánh lễ cầu nguyện cho LM Tôma Đặng Toàn Trí tại Nhà thờ Chợ Đũi lúc 17giờ00′ ngày 12/02/2020. Chủ tế Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Cáo phó Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

 

 

 

<