Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng